Xây dựng cấu hình

Chi phí dự tính: 0 đ

1. MAIN - BO MẠCH CHỦ

2. Ổ CỨNG - SSD , HDD

3. RAM - BỘ NHỚ TRONG

4. PSU - NGUỒN

5. VỎ CASE

6. KEY BOAR - PHÍM , CHUỘT

7. MORNITER - MÀN HÌNH

8. HEADPHONE - TAI NGHE

9. LOA VI TÍNH

10. PHẦN MỀM HỆ THỐNG

11. CPU

12. VGA - CARD MÀN HÌNH

`

Cấu hình tham khảo

PC Cho Văn PhòngXem tất cả

21.699.000 
✔ Có hàng
29.999.000 
48.999.000 
15.299.000 
✔ Có hàng
56.099.000 
10.399.000 
✔ Có hàng
14.499.000 
✔ Có hàng
12.699.000 

PC Cho GameXem tất cả

25.990.000 
✔ Có hàng
28.999.000 
✔ Có hàng
29.990.000 
✔ Có hàng
31.199.000 
✔ Có hàng
24.999.000 
✔ Có hàng
25.289.000 
✔ Có hàng
24.799.000 
✔ Có hàng
21.739.000 
✔ Có hàng

PC Cao CấpXem tất cả

25.990.000 
✔ Có hàng
27.999.000 
✔ Có hàng
26.499.000 
✔ Có hàng
26.990.000 
✔ Có hàng
21.739.000 
✔ Có hàng
20.990.000 
✔ Có hàng
21.799.000 
✔ Có hàng
21.299.000 
✔ Có hàng